Tidligere events

Referat fra Sømos generalforsamling 2018

Referat fra Sømos generalforsamling 2018

Referat fra Ordinær Generalforsamling. Tirsdag d.20 marts 2018   Dagsorden:   Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  Paul Lindekranz, Sanne Rasmussen Larsen                                                  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Nuværende Kim ”Vognmand” Valg af 2 revisorer: Nuværende Leif ”Salle” Nielsen– C.E. Jørgensen Valg af 2 revisorsuppleanter: Nuværende Freddy Rasmussen – Finn NielsenLæs mere omReferat fra Sømos generalforsamling 2018[…]