Tidligere events

Referat fra Generalforsamling d. 22 juni 2021

Referat fra Generalforsamling d. 22 juni 2021

Pkt. 1.Valg af dirigent    : Carsten Drejer pkt. 2. Beretning v. Tobias    Container status. Omgangstonen medlemmerne imellem. Et medlem efterlyste omtale af arrangementer samt deltagerantal. Pkt. 3. Regnskab v. Sanne. Godkendt Pkt. 4. Fastsættelse af næste års kontingent . Bestyrelsen forslog en øgning fra 175 kr til 200 kr . Forslaget blev forkastet.Læs mere omReferat fra Generalforsamling d. 22 juni 2021[…]

GRILL TUR PÅ HESTØ

GRILL TUR PÅ HESTØ

Ja så fik holdt grill tur på  hestø Vi var 3 både og 10 personer og 2 børn Vi var en tur rundt på søen også til bage til hestø det blæste for meget så vi sejled til bage til klubhuset og grillet der og fik en god og hyglig aften der

Standerhejsning.     2019

Standerhejsning. 2019

Så fik vi hejst standeren for 2019 der var mødt pent op men der kunde godt hveret nogle flere  vi var 19 + 4 børn vi fik god mad.  Håber der møder flere op på turene    M. V. H paul Lindekrantz