Tidligere events

Referat fra Generalforsamling d. 22 juni 2021

Referat fra Generalforsamling d. 22 juni 2021

Pkt. 1.Valg af dirigent    : Carsten Drejer pkt. 2. Beretning v. Tobias    Container status. Omgangstonen medlemmerne imellem. Et medlem efterlyste omtale af arrangementer samt deltagerantal. Pkt. 3. Regnskab v. Sanne. Godkendt Pkt. 4. Fastsættelse af næste års kontingent . Bestyrelsen forslog en øgning fra 175 kr til 200 kr . Forslaget blev forkastet.Læs mere omReferat fra Generalforsamling d. 22 juni 2021[…]

GRILL TUR PÅ HESTØ

GRILL TUR PÅ HESTØ

Ja så fik holdt grill tur på  hestø Vi var 3 både og 10 personer og 2 børn Vi var en tur rundt på søen også til bage til hestø det blæste for meget så vi sejled til bage til klubhuset og grillet der og fik en god og hyglig aften der

Standerhejsning.     2019

Standerhejsning. 2019

Så fik vi hejst standeren for 2019 der var mødt pent op men der kunde godt hveret nogle flere  vi var 19 + 4 børn vi fik god mad.  Håber der møder flere op på turene    M. V. H paul Lindekrantz 

Julefrokost D. 16/10-2018

Julefrokost D. 16/10-2018

Hej så fik vi holdt julefrokost i klubben   Fok var mødt op med godt humør, det var dejligt at se nye medlemmer komme og deltage Vi fik koldt bor fra brugsen det var ok Vi var 19 personer der mødte op og havde en god aften  og alle var glade   V.H Paul Lindekrantz

RØRSNAPSETUR   DEN. 29-09-18

RØRSNAPSETUR DEN. 29-09-18

Så blev der sejlet den sidste tur i år det var fint vær turen gik en tur runt på søen og så retur til klubben hvor vi spiste  mad vi var  4 både og 9 personer PS; Tomas kom ikke i vandet ØV.ØV.ØV   V.H Paul Lindekrantz

Referat fra Sømos generalforsamling 2018

Referat fra Sømos generalforsamling 2018

Referat fra Ordinær Generalforsamling. Tirsdag d.20 marts 2018   Dagsorden:   Valg af dirigent. Beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  Paul Lindekranz, Sanne Rasmussen Larsen                                                  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Nuværende Kim ”Vognmand” Valg af 2 revisorer: Nuværende Leif ”Salle” Nielsen– C.E. Jørgensen Valg af 2 revisorsuppleanter: Nuværende Freddy Rasmussen – Finn NielsenLæs mere omReferat fra Sømos generalforsamling 2018[…]